Ársreikningur – Yfirlit2018-12-11T19:22:24+00:00

Ársreikningur

Rekstur Golfklúbbsins Keilis gekk ágætlega á árinu 2018. Samstarfssamningur við Golfklúbb Setbergs kemur að fullu inn í uppgjörið á árinu sem sést að hluta í auknum tekjum og útgjöldum. Þónokkur samlegðaráhrif voru í þessu samstarfi og tókst að auka umsvifin án þess að það kallaði á aukna yfirbyggingu. Nýting starfskrafta og búnaðar var því góð.

Tekjur á árinu 2018 voru 242,7 mkr. samanborið við 217,8 mkr. árinu áður. Gjöld voru 219,3 mkr. samanborið við 199,9 mkr. á árinu 2017. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) var 23,4 mkr. sem er álíka og undanfarin 5 ár að undanskildu 2017 sem skilaði aðeins 17,9 mkr.

Niðurstaða ársins er hagnaður upp á 8,0 mkr. Afskriftir voru á svipuðu róli og undanfarin ár eða um 9,3 mkr. Fjármagnskostnaður lækkaði um 2,5 mkr. milli ára sem má rekja til betri innheimtu félagsgjalda og viðskiptakrafna. Minni þörf var þess vegna á nýtingu skammtímafjármögnunar (yfirdráttar).

Hér fyrir neðan má svo nálgast kynningu á ársreikningi aðalfundar Keilis 2018, sem og ársreikninginn sjálfan.

Rekstrarreikningur
Efnahagsreikningur
Sjóðstreymi
Rekstraráætlun
Sækja ársreikning á PDF
Kynning fjármála

Tekjur

Gjöld

Lykiltölur

0%
TEKJUR
0%
GJÖLD